Mijn inspiratie

Als manager, trainer, coach en adviseur is het altijd mijn missie geweest om mensen te stimuleren om op innovatieve wijze hun weg te vinden in complexe processen. Om mensen over de grenzen van hun eigen rol en positie laten kijken, hen te helpen de eigen kwaliteiten te versterken en hun doelen en ambities scherp te krijgen.
Mijn eigen ambitie daarbij is om mensen te laten focussen op hun commitment om gestelde doelen te realiseren en aantoonbare resultaten te boeken.

Trefwoorden die daarbij passen: Inspiratie en ideeën naast analyses en instrumenten, ofwel Partner in Perspectief én Partner in Performance.

Die missie zie je ook terug in mijn publicaties: inspirerende ideeën naast praktische instrumenten, checklists, formats en vragenlijsten.

Over ambitie en commitment

"Een ambitie is als de horizon: als je er bijna bent blijkt zij toch weer opgeschoven. Ambities zijn ook als de toekomst: zij kijken nooit achterom. En als je geen ambities meer hebt, dan ligt de toekomst al achter je. Stel je ambities niet te hoog want dan worden het luchtkastelen, stel ze niet te laag want dan worden het struikelblokken, maar ambities zonder commitment worden dagdromen.

Ambitie is de onmisbare inspiratiebron voor actie en commitment is de motor. Alleen met commitment aan je ambities kun je jezelf ontwikkelen en je eigen horizon vormgeven. De ambities van mijn lezers en klanten vormen trouwens op hun beurt weer de inspiratiebron voor mijn commitment".

Nog meer inspiratie

Onlangs vertelde een kennis me dat het in zijn organisatie gebruikelijk is dat medewerkers elke vijf jaar van functie wisselen. Om toch de continuïteit te borgen, krijgt een medewerker bij zijn nieuwe aanstelling steevast de vraag wat hij in die positie wil realiseren en aan zijn opvolger en de organisatie zal nalaten: wat zijn ‘legacy’ zal zijn.

Die vraag past niet alleen prima bij mijn eigen missie, maar inspireerde mij ook om mijn 35 jaar ervaring, mijn gedachtengoed en ‘lessons learned’ als leidinggevende, opdrachtgever, projectleider, beleidsmedewerker, trainer en adviseur maar eens vast te leggen.

Mijn publicaties

I k heb mijn visie en ideeën op het gebied van Organisatievraagstukken, HRM en Talentmanagement daarom uiteengezet in mijn 'legacy': in mijn boeken, e-boeken en bovendien in een aantal interessante artikelen, die in diverse vakbladen zijn gepubliceerd.

volledige lijst publicaties Volledige lijst publicaties

mijn boeken Mijn boeken

mijn e-boeken Mijn e-boeken

Mijn artikelen Mijn artikelen