Zes sleutels tot succesvol innoveren

Deel 1 Aan de slag met innovatie

ISBN: 978-87-403-2682-6

41 Pagina's, Prijs € 8,99

Deel 2 Voorwaarden voor innovatie

I SBN: 978-87-403-2688-8

88 Pagina's, Prijs € 8,99

Deel 3 Innovatie realiseren

ISBN: 978-87-403-2693-2

76 Pagina's, Prijs € 8,99

Een absolute 'must read' voor bestuurders
een onmisbare 'must know' voor adviseurs
een onvermijdelijke 'must do' voor leidinggevenden

Over deze e-boeken

In Deel 1 Aan de slag met innovatie definieren we wat innovatie is en benadrukken we het belang van innoveren. We presenteren een model met zes sleutelelementen, die cruciaal zijn om innovatie te laten slagen.

In Deel 2 Voorwaarden voor innovatie werken we drie randvoorwaarden om innovatie te laten slagen uit: het scheppen van een innovatief klimaat, de maatschappelijke inbedding van innovatie en leiderschap.

Deel 3 Innovatie realiseren gaat over het innovatieproces zelf. Over innovatiestrategieen, over de ontwikkeling en over de implementatie van innovatie. We geven praktijkvoorbeelden en tips voor implementatiestrategieen.

Bij elk deel krijg je praktische hulpmiddelen zoals vragenlijsten, checklists en voorbeelden.


Heb je liever de gedrukte versie? Kijk dan op de website naar het boek 'Leidinggeven aan innovatie'

Auteurs : Paul B.W. Hartman en Frank J. Uit de Weerd

Uitgever : Bookboon.com/nl

Rubriek : Algemeen Management NUR 801

Trefwoorden : innoveren, leiderschap, innovatiestrategie, innovatief klimaat, creatief denken