How to innovate successfully

Use the brainpower in your organization more effectivelydrs. Paul B.W. Hartman

Succesvol innoveren


Samenvatting:


In dit artikel gaan we in op de vraag hoe organisaties innovatie effectief kunnen stimuleren. We stellen dat dat kan door met organisatorische maatregelen een gunstig klimaat te scheppen, maar vooral ook door het innovatieproces zelf goed te managen met behulp van een innovatiemanager en zorgvuldig gekozen innovatieteams.

We laten zien welke maatregelen succesvol zijn en hoe daarbij het potentieel van medewerkers en hun denkkracht optimaal gemobiliseerd en benut kan worden. Denksafari’s kunnen helpen om de noodzakelijke ‘Mindshifts’ te genereren waarmee het innovatieproces een extra dimensie krijgt.

How to innovate successfully


Abstract:


In this paper we explain how organizations can be more effective in stimulating innovation. We argue that the challenge to innovate can be met not only by creating favourable organizational conditions, but in addition, also by managing the innovation process itself thoughtfully with the help of an Innovation manager and carefully selected Innovation teams.

We point out which organizational measures are successful and we show how the talents and brainpower of employees can be mobilised and used effectively in the process. Moreover special organized Thinking Safaris can help to generate the necessary ‘Mind Shifts’.

Dit artikel werd ook gepubliceerd in het Spaans als "Cómo Innovar Con Ėxito" in Dirigi Personas, Vol.16 p. 28-37, 2013