Is Projectmatig Werken ook Agile?


Drs. Paul B.W. Hartman

Samenvatting:


Wie de marketinginspanningen van de vele consultancybureaus volgt, leert dat op dit moment de termen Agile en Scrum ‘hot’ zijn in de wereld van de projectleiders. Ze verdringen het aloude concept van Projectmatig werken (PMW) in populariteit en beloven hun opdrachtgevers gouden bergen.

Hoe verhoudt het PMW concept en de PMW manier van het organiseren van werk zich nu echt tot de nieuwkomers op dit vlak. Zijn dat betere of wezenlijk andere methoden om resultaatgericht te werken dan PMW of alleen maar oude wijn in nieuwe zakken, modernismen met tot de verbeelding sprekende Engelstalige namen en terminologieën? Wat onderscheidt hen en welk voordeel bieden ze?

In dit artikel ga ik in op het ontstaan van Agile projectmanagement, belicht ik haar principes en bespreek de voor- en nadelen van Agile projectmanagement. Tenslotte ga ik in op overeenkomsten en verschillen met het Projectmatig werken concept zoals ik dat in het boek “Succesvol Projectmatig Werken” uiteenzet.